Firmaprofil

Historie

Tegnestuen har eksisteret siden 1978. Vi har været arkitekter og totalrådgiver på mange og meget forskellige opgaver. Vores bygherrer er offentlige myndigheder, større firmaer og private.

Idégrundlag

Tegnestuen arbejder med forslagsfasen som idefasen til arkitekturens helhed. Vi ønsker her at understrege samspillet mellem bygning og landskab eller de bynære omgivelser.

Vi arbejder på at give bygherren optimale muligheder indenfor de givne rammer og imødegår bygherren som vægtig samarbejdspartner i de tidlige faser af rådgivningen til at opnå dette.

Ydelser

Tegnestuen yder teknisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, transformation og restaurering af eksisterende bygninger.

Rådgivning kan efter klientens ønske spænde lige fra program, skitsering og udbud til byggeledelse og tilsyn.

Forsikring

TRYG forsikringsnr. 670 4.532.090.020.
Ting- og formueskade kr. 5.000.000 pr. forsikringsår.
Personskade kr. 12.5000.000 pr. forsikringsår.

Selskab
CVR nr. 12 48 80 76

Selskabets indehavere:
Mads Thuesen Møller arkitekt MAA
Alice Finnerup Møller arkitekt MAA

Konkurrencer

Tegnestuen har vundet 20 konkurrencer, som er blevet realiseret.

Bygningspræmier

Tegnestuen har modtaget flere bygningspræmier for smukt byggeri.