Kultur

Sag: 
Sønderjyllandshallen, ny foyerbygning
Bygherre: 
Fonden Sønderjyllandshallen og Danmarks Radio
Projekt: 
Ny foyer med adgang til Sønderjyllandshallen og DR. Bygningen, som har et indskudt ”flygelrepose”, benyttes til udstilling, koncerter, større middagsselskaber indeholder velfærdsfaciliteter. 2001
Sag: 
Musikhus, musikskolen, Skovvej 16, Sønderborg
Bygherre: 
Sønderborg Kommune
Projekt: 
Renovering af koncertsal. Forbedret lydisolering, akustik, indeklima og funktionalitet for Sønderjyllands Symfoniorkester. 2000
Sag: 
Høje Kolstrup Kirke, Lergård, Aabenraa
Bygherre: 
Aabenraa Menighedsråd
Projekt: 
Ny kirke med sognehus og hosliggende præstegård. 2001-2016
Sag: 
Skrydstrup Sognehus, Skrydstrup
Bygherre: 
Skrydstrup Menighedsråd
Projekt: 
Transformation af præstegård og fredet præstegårdshave til sogne-hus med offentlig park imod kirken. 2012
Sag: 
Nr. Snede Sognehus, Rørbækvej 9C, Nr. Snede
Bygherre: 
Nr. Snede Menighedsråd
Projekt: 
Nyt sognehus. Planløsning med krydsarm i sorttjæret douglas. 1. præmie, indbudt arkitektkonkurrence. 1995
Sag: 
Kliplev præstegård, Storegade 2, Kliplev, Aabenraa
Bygherre: 
Kliplev Menighedsråd
Projekt: 
Restaurering af præstebolig fra 1747. 2005
Sag: 
Skodborg Kirke. Brudepladsen 1, Rødding
Bygherre: 
Skodborg Menighedsråd
Projekt: 
Restaurering af tagkonstruktion. Nyt skifertag og blytag. 2003
Sag: 
Bov Kirke, Kirkevej 3, Padborg
Bygherre: 
Bov Menighedsråd
Projekt: 
Restaurering af kirketårn. Udskiftning af fuger. Nyt kobbertag. Renovering af altergulv og nyt knæfald. 1999- 2002. Genopbygning af kirkedige.
Sag: 
Aabenraa kapel og krematorium, Kirkegården, Gammeldam 16, Aabenraa
Bygherre: 
Aabenraa Menighedsråd
Projekt: 
Renovering af kapelbygning og krematorium. 1997
Sag: 
Burkal Kirke
Bygherre: 
Burkal Menighedsråd
Projekt: 
Ny handicapsti, udskiftning af jernankre og trækstang i kor.
Sag: 
Aabenraa gamle banegårdsbygning
Bygherre: 
Fabrikant og tidligere borgmester Jens Terp Nielsen
Projekt: 
Renovering og transformation af fredet bygning
Sag: 
Bevtoft Kirke
Bygherre: 
Bevtoft Menighedsråd
Projekt: 
Nyt våbenhus. 2021