Kvalitetssikring

Tegnestuen råder over et kvalitetssikringssystem der bygger på indholdet i ISO 9001 standarden.

Vi har i mange år arbejdet målrettet med at kvalitetssikre vort arbejde. I 1994 opnåede tegnestuen, at blive den første og eneste danske arkitekttegnestue med et ISO 9001 certificeret kvalitetsstyringssystem.

Vi har i en periode over 6 år været ISO 9001-certificeret, med alt hvad der heraf følger af kontrol- og dokumentationsarbejde. Vi har derigennem i vort daglige rådgivningsarbejde indarbejdet en rutine, der er med til at sikre, at vi leverer den bedst mulige rådgivning og service for vore kunder.

Kvalitetsmål:

Byggeriet skal opfylde bygherrens ønsker mht. form, funktion og kvalitet.
Byggeriet skal afleveres til det aftalte tidspunkt.
Byggesagens budget skal overholdes.

                             

Grundlaget for systemet er vor Kvalitetshåndbog og Tegnestuehåndbog.

                           

Kvalitetshåndbogen indeholder procedurer og beskrivelser på aktiviteter der skal sikre:

at opgaves omfang er klart defineret.
at den økonomiske ramme er fastlagt.
at tidsplanen er aftalt.
at der udarbejdes ks-planer.
at der udfyldes checkskemaer i de forskellige faser.
at der udarbejdes den nødvendige dokumentation fra møder og aftaler m.v.
at der sker en ensartet sagsbehandling uafhængig af sagsmedarbejder.

 

Tegnestuehåndbogen indeholder procedurer og beskrivelser der skal sikre:

at der anvendes ensartede principper for udarbejdelse af tegninger og beskrivelser m.v.
at der anvendes fælles koncepter for korrespondance m.v.
at arkivering foregår efter fælles principper.
at sagsmateriale udarbejdes ensartet uafhængigt af sagsmedarbejder.